ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản Nghị quyết 55 của Bộ Chính trị về Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia...
Số/Kí hiệu 55-NQ/TW
Ngày ban hành 11/02/2020
Người kí Nguyễn Phú Trọng
Trích yếu

​Nghị quyết 55-NQ/TW ngày 11/02/2020 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam dến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045

Chuyên mục Văn bản Mặt trận Trung ương
Tài liệu đính kèm Chon 55-NQ-phat-trien-nang-luong-quoc-gia.pdf

Văn bản liên quan

 
Về đầu