ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản Công văn V/v phối hợp triển khai thực hiện Lời kêu gọi
Số/Kí hiệu Số 451/MTTQ-BTT
Ngày ban hành 23/03/2020
Người kí Đào Văn Phước
Trích yếu

​Công văn về việc phối hợp triển khai thực hiện Lời kêu gọi "Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch C​ovid-19"

Chuyên mục Văn bản Mặt trận Tỉnh
Tài liệu đính kèm Chon CV 69- thuc hien lời kêu gọi.docx

Văn bản liên quan

 
Về đầu