ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản Tài liệu tuyên truyền, giới thiệu các Luật được thông qua tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV
Số/Kí hiệu Tài liệu tuyên truyền, giới thiệu các Luật được th
Ngày ban hành 19/03/2020
Người kí Bộ Nội vụ
Trích yếu

Tài liệu tuyên truyền, giới thiệu các Luật được thông qua tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV​

Chuyên mục Luật, Pháp lệnh
Tài liệu đính kèm Chon Tai lieu gioi thieu Luat sd bs mot so dieu cua Luat To chuc CP va Luat To chuc chinh quyen dia phuong.pdf

Văn bản liên quan

 
Về đầu