ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản KẾ HOẠCH Sơ kết 05 năm thi hành Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2015
Số/Kí hiệu Số: 40/KH-MTTQ-BTT
Ngày ban hành 17/03/2020
Người kí Bùi Quang Huy
Trích yếu

KẾ HOẠCH

Sơ kết 05 năm thi hành Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2015

 ​

Chuyên mục Văn bản Mặt trận Tỉnh
Tài liệu đính kèm Chon KH 12.docx

Văn bản liên quan

 
Về đầu