ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản Hướng dẫn tuyên truyền kết quả phát triển KT-XH năm 2019 và nhiệm vụ, giải pháp 2020
Số/Kí hiệu 14/HD-MTTQ-BTT
Ngày ban hành 28/02/2020
Người kí Đào Văn Phước
Trích yếu

​Hướng dẫn tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2019

và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2020

Chuyên mục Văn bản Mặt trận Tỉnh
Tài liệu đính kèm Chon 65.HD KTXH.doc

Văn bản liên quan

 
Về đầu