ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW trong hệ thống Mặt trận tỉnh Đồng Nai năm 2020
Số/Kí hiệu 15/HD-MTTQ-BTT
Ngày ban hành 28/02/2020
Người kí Đào Văn Phước
Trích yếu

hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW trong hệ thống Mặt trận tỉnh Đồng Nai năm 2020 

Chuyên mục Văn bản Mặt trận Tỉnh
Tài liệu đính kèm Chon 61. HD Chỉ thị 05.doc

Văn bản liên quan

 
Về đầu