ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản V/v tập hợp khó khăn vướng mắc trong công tác dân chủ, pháp luật
Số/Kí hiệu Số: 407/MTTQ-DCPL
Ngày ban hành 28/02/2020
Người kí Bùi Quang Huy
Trích yếu

V/v tập hợp khó khăn vướng mắc trong công tác dân chủ, pháp luật​

Chuyên mục Văn bản Mặt trận Tỉnh
Tài liệu đính kèm Chon CV 05.docx

Văn bản liên quan

 
Về đầu