ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản V/v cử cán bộ tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Mặt trận năm 2020 (khóa VIII)
Số/Kí hiệu 406/MTTQ-BTT
Ngày ban hành 27/02/2020
Người kí Bùi Quang Huy
Trích yếu

V/v cử cán bộ tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Mặt trận năm 2020 (khóa VIII)

Chuyên mục Văn bản Mặt trận Tỉnh
Tài liệu đính kèm Chon 64.CV.docx

Văn bản liên quan

 
Về đầu