ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản Hướng dẫn Công tác đối ngoại nhân dân và công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài trong hệ thống
Số/Kí hiệu 16 /HD-MTTQ-BTT
Ngày ban hành 18/02/2020
Người kí Nguyễn Thị Kim Yến
Trích yếu

Hướng dẫn Công tác đối ngoại nhân dân và công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài trong hệ thống Mặt trận thành phố năm 2020​

Chuyên mục Văn bản Mặt trận Tp.Biên Hòa
Tài liệu đính kèm Chon 16-Hướng dẫn công tác đối ngoại nhận MTTP 2020.doc

Văn bản liên quan

 
Về đầu