ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản giới thiệu các gương điển hình tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân vận, việc thực hiện quy c
Số/Kí hiệu 386/MTTQ-BTT
Ngày ban hành 18/02/2020
Người kí Bùi Quang Huy
Trích yếu

giới thiệu các gương điển hình tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân vận, việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, phong trào thi đua “Dân vận khéo” tỉnh Đồng Nai​

Chuyên mục Văn bản Mặt trận Tỉnh
Tài liệu đính kèm Chon 41. CV. Dân vận khéo.doc

Văn bản liên quan

 
Về đầu