ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản Hướng dẫn thực hiện công tác phong trào năm 2020
Số/Kí hiệu 11/HD-MTTQ-BTT
Ngày ban hành 12/02/2020
Người kí Bùi Quang Huy
Trích yếu

​Hướng dẫn thực hiện công tác phong trào năm 2020 ​

Chuyên mục Văn bản Mặt trận Tỉnh
Tài liệu đính kèm Chon HD 29-phong trao2020.doc

Văn bản liên quan

 
Về đầu