ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản HD thực hiện công tác dân tộc năm 2017
Số/Kí hiệu 66/HD-MTTW-BTT
Ngày ban hành 06/02/2017
Người kí Bùi Thị Thanh
Trích yếu

​Hướng dẫn thực hiện công tác dân tộc năm 2017​

Chuyên mục Văn bản Mặt trận Trung ương
Tài liệu đính kèm Chon 3.HDDT 2017.doc

Văn bản liên quan

 
Về đầu