ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản KẾ HOẠCH Tuyên truyền, phổ biến pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ư
Số/Kí hiệu Số 27/KH-MMTQ-BTT
Ngày ban hành 04/02/2020
Người kí Bùi Quang Huy
Trích yếu

KẾ HOẠCH

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng và thực hiện

hương ước, quy ước của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2020​

Chuyên mục Văn bản Mặt trận Tỉnh
Tài liệu đính kèm Chon KH 01.docx

Văn bản liên quan

 
Về đầu