ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản Hướng dẫn công tác thông tin tuyên truyền năm 2020
Số/Kí hiệu 09/HD-MTTQ-BTT
Ngày ban hành 07/02/2020
Người kí Đào Văn Phước
Trích yếu

​Hướng dẫn công tác thông tin tuyên truyền năm 2020​

Chuyên mục Văn bản Mặt trận Tỉnh
Tài liệu đính kèm Chon 24.HD.doc

Văn bản liên quan

 
Về đầu