ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản TB Về việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm và đổi mới công tác MTTQ Việt Nam năm 2017
Số/Kí hiệu 138 /TB-MTTW-BTT
Ngày ban hành 12/01/2017
Người kí Trần Thanh Mẫn
Trích yếu

​Thông báo Về việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm và đổi mới công tác Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2017 

Chuyên mục Văn bản Mặt trận Trung ương
Tài liệu đính kèm Chon 1.Thong bao nhiem vu trong tam cong tac nam 2017.doc

Văn bản liên quan

 
Về đầu