ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản Báo cáo 2 năm thực hiện Đề án GDPL cho đối tượng tù tha (2018-2019)
Số/Kí hiệu 44/BC-MTTQ-BTT
Ngày ban hành 28/09/2019
Người kí Đào Bình Trọng
Trích yếu

​Báo cáo 2 năm thực hiện Đề án GDPL cho đối tượng tù tha (2018-2019)​

Chuyên mục Luật, Pháp lệnh
Tài liệu đính kèm

Văn bản liên quan

 
Về đầu