ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản HD Công tác Tuyên giáo của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2017
Số/Kí hiệu 64/HD-MTTW-BTT
Ngày ban hành 19/01/2017
Người kí Lê Bá Trình
Trích yếu

Hướng dẫn Công tác Tuyên giáo của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2017​

Chuyên mục Văn bản Mặt trận Trung ương
Tài liệu đính kèm Chon 2.Huong dan tuyen giao nam 2017.doc

Văn bản liên quan

 
Về đầu