ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản Kết quả lấy ý kiến nâng cấp, sữa chữa đường ĐT 768
Số/Kí hiệu 52/MTTQ-BTT
Ngày ban hành 30/09/2019
Người kí Đào Bình Trọng
Trích yếu

​Kết quả lấy ý kiến nâng cấp, sữa chữa đường ĐT 768​ từ cầu Thủ Biên đến đoạn giao với duo9ng2 ĐT 767

Chuyên mục Luật, Pháp lệnh
Tài liệu đính kèm

Văn bản liên quan

 
Về đầu