ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản Kết quả lấy ý kiến cộng đồng dân cư thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường ĐT 768
Số/Kí hiệu 52/MTTQ-BTT
Ngày ban hành 30/09/2019
Người kí Đào Bình Trọng
Trích yếu

​ết quả lấy ý kiến cộng đồng dân cư thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường ĐT 768 ​đoạn từ cầu Thủ Biên đến giao ĐT 767

Chuyên mục Luật, Pháp lệnh
Tài liệu đính kèm

Văn bản liên quan

 
Về đầu