ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản QĐ thôi giữ chức danh PCT UB MTTQVN xã Mã Đà
Số/Kí hiệu 10/QĐ-MTTQ-BTT
Ngày ban hành 19/09/2019
Người kí Nguyễn Văn Hóa
Trích yếu

​Quyết Định công nhận thôi giữ chức danh PCT UB MTTQVN xã Mã Đà​ NK 2019-2024

Chuyên mục Luật, Pháp lệnh
Tài liệu đính kèm Chon scan_QĐ công nhận thôi giữ chức danh PCT UB MTTQQVN xã Mã Đà NK 2019-2024.pdf

Văn bản liên quan

 
Về đầu