ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản Báo cáo tổng hợp kết quả trước kỳ họp thứ 8 - QH khóa XIV
Số/Kí hiệu 39/BC-MTTQ-BTT
Ngày ban hành 07/10/2019
Người kí Đào Bình Trọng
Trích yếu

​Báo cáo tổng hợp kết quả trước kỳ họp thứ 8 - QH khóa XIV​ (Đơn vị số 2)

Chuyên mục Luật, Pháp lệnh
Tài liệu đính kèm Chon scan_BC TXCT QH trước kỳ họp thứ 8-QH khóa XIV.pdf

Văn bản liên quan

 
Về đầu