ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản BC tình hình dư luận XH tháng 6-2019
Số/Kí hiệu 27/BC-MTTQ-BTT
Ngày ban hành 12/06/2019
Người kí Phạm Ngọc Lộc
Trích yếu

​BC tình hình dư luận XH tháng 6-2019

Chuyên mục Văn bản Mặt trận huyện Xuân Lộc
Tài liệu đính kèm Chon 27 Bc dư luận XH tháng 6-2019.pdf

Văn bản liên quan

 
Về đầu