ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản Chương trình phối hợp vận động nhân dân tham gia BHXH giai đoạn 2019-2020
Số/Kí hiệu 01/CTPH-MTTQ
Ngày ban hành 27/05/2019
Người kí Trần Đình Dung
Trích yếu

Chương trình phối hợp vận động nhân dân tham gia BHXH giai đoạn 2019-2020​

Chuyên mục Văn bản Mặt trận huyện Xuân Lộc
Tài liệu đính kèm Chon 01 CT phoi hop tuyen truyen van dong nhan dan tham gia BHXH giai doan 2019-2020.pdf

Văn bản liên quan

 
Về đầu