ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản QĐ ban hành quy chế hoạt động BTT Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện khóa VI Nhiệm kỳ 2019-2024
Số/Kí hiệu 09/QĐ-MTTQ-BTT
Ngày ban hành 15/07/2019
Người kí Trần Đình Dung
Trích yếu

QĐ ban hành quy chế hoạt động BTT Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện khóa VI Nhiệm kỳ 2019-2024​

Chuyên mục Văn bản Mặt trận huyện Xuân Lộc
Tài liệu đính kèm Chon 09. QD ban hanh quy che hoat dong BTT MTTQ huyen khoa VI (Nhiem ky 2019 - 2024).pdf

Văn bản liên quan

 
Về đầu