ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản QĐ ban hành quy chế hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện khóa VI Nhiệm kỳ 2019-2024
Số/Kí hiệu 08/QĐ-MTTQ-BTT
Ngày ban hành 15/07/2019
Người kí Trần Đình Dung
Trích yếu

QĐ ban hành quy chế hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện khóa VI Nhiệm kỳ 2019-2024​

Chuyên mục Văn bản Mặt trận huyện Xuân Lộc
Tài liệu đính kèm Chon 08. QD ban hanh quy che hoat dong cua Uy ban MTTQ VN huyen khoa VI (NK 2019 - 2024).pdf

Văn bản liên quan

 
Về đầu