ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản HD nội dung cách thức, quy trình phương pháp đánh giá đối với tiêu chí trong bộ tiêu chí NTM
Số/Kí hiệu 03/HD-MTTQ-BTT
Ngày ban hành 04/05/2019
Người kí Trần Đình Dung
Trích yếu

HD nội dung cách thức, quy trình phương pháp đánh giá đối với tiêu chí trong bộ tiêu chí NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu do MTTQ phụ trách​

Chuyên mục Văn bản Mặt trận huyện Xuân Lộc
Tài liệu đính kèm

Văn bản liên quan

 
Về đầu