ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản KH phối hợp thực hiện vận động quỹ vì người nghèo
Số/Kí hiệu 02/KH-MTTQ-BTT
Ngày ban hành 20/05/2019
Người kí Trần Đình Dung
Trích yếu

KH phối hợp thực hiện vận động quỹ vì người nghèo​

Chuyên mục Văn bản Mặt trận huyện Xuân Lộc
Tài liệu đính kèm Chon 02 KH phối hợp thực hiện vận động quỹ Vì người nghèo.pdf

Văn bản liên quan

 
Về đầu