ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản KH củng cố kiện toàn nâng cao chất lượng cán bộ hệ thống Mặt trận năm 2019
Số/Kí hiệu 208/KH-MT
Ngày ban hành 25/01/2019
Người kí Trần Đình Dung
Trích yếu

KH củng cố kiện toàn nâng cao chất lượng cán bộ hệ thống Mặt trận năm 2019​

Chuyên mục Văn bản Mặt trận huyện Xuân Lộc
Tài liệu đính kèm Chon 208 KH củng cố kiện toàn nâng cao chất lượng cán bộ trong hệ thống mặt trận năm 2019.pdf

Văn bản liên quan

 
Về đầu