ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản Sao gửi CT số 36 của TW về tăng cường nâng cao hiệu quả công tác phòng chống và kiểm soát ma túy
Số/Kí hiệu 89/MTTQ-BTT
Ngày ban hành 01/11/2019
Người kí Nguyễn Thanh Minh
Trích yếu

Sao gửi CT số 36 của TW về tăng cường nâng cao hiệu quả công tác phòng chống và kiểm soát ma túy​

Chuyên mục Văn bản Mặt trận huyện Xuân Lộc
Tài liệu đính kèm Chon 89 sao gửi CT số 36 về tăng cường nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy.pdf

Văn bản liên quan

 
Về đầu