ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản Nghị quyết về bổ sung các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an
Số/Kí hiệu Nghị quyết số 156/NQ-HĐND
Ngày ban hành 12/07/2019
Người kí Nguyễn Phú Cường
Trích yếu

Nghị quyết về bổ sung các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2019 của tỉnh Đồng Nai​

Chuyên mục Văn bản HĐND Tỉnh - UBND Tỉnh
Tài liệu đính kèm Chon nq-156-2019-1.pdf

Văn bản liên quan

 
Về đầu