ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản QUYẾT ĐỊNH Về việc phân cụm thi đua và chỉ định Cụm trưởng 02 cụm thi đua trong hệ thống Mặt
Số/Kí hiệu 02/QĐ-MT
Ngày ban hành 20/05/2019
Người kí
Trích yếu

QUYẾT ĐỊNH Về việc phân cụm thi đua và chỉ định Cụm trưởng 02 cụm thi đua trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Cẩm Mỹ năm 2019​

Chuyên mục Văn bản Mặt trận huyện Cẩm Mỹ
Tài liệu đính kèm Chon QD CHI DINH CUM TRUONG THI DUA 2019.doc

Văn bản liên quan

 
Về đầu