ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản V/v phối hợp tuyên truyền đẩy mạnh công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an t
Số/Kí hiệu 25 /MTTQ-BTT
Ngày ban hành 28/05/2019
Người kí
Trích yếu

V/v phối hợp tuyên truyền đẩy mạnh công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội​

Chuyên mục Văn bản Mặt trận huyện Cẩm Mỹ
Tài liệu đính kèm Chon Vv PH TTDAY MANH CONG TAC CHUYEN HOA DIA BAN TRONG DIEM, PHUC TAP VE TRAT TU, AN TOAN XA HOI.doc

Văn bản liên quan

 
Về đầu