ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản V/v đề nghị đăng ký nội dung phản biện xã hội năm 2019
Số/Kí hiệu 24/CV-MT
Ngày ban hành 28/05/2019
Người kí
Trích yếu

V/v đề nghị đăng ký nội dung phản biện xã hội năm 2019​

Chuyên mục Văn bản Mặt trận huyện Cẩm Mỹ
Tài liệu đính kèm Chon VV DANG KY NOI DUNG PHAN BIEN XA HOI.doc

Văn bản liên quan

 
Về đầu