ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản V/v tiến hành khảo sát nhà tạm phát sinh có nhu cầu xây dựng trong năm 2019.
Số/Kí hiệu 05/CV-MT
Ngày ban hành 28/03/2019
Người kí
Trích yếu

V/v tiến hành khảo sát nhà tạm phát sinh có nhu cầu xây dựng trong năm 2019.

Chuyên mục Văn bản Mặt trận huyện Cẩm Mỹ
Tài liệu đính kèm Chon VV KHAO SAT NHA TAM NAM 2019.doc

Văn bản liên quan

 
Về đầu