ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản HƯỚNG DẪN Nội dung, cách thức, quy trình, phương pháp đánh giá đối với các tiêu chí trong Bộ tiêu ch
Số/Kí hiệu 04/HD-MT
Ngày ban hành 08/04/2019
Người kí
Trích yếu

HƯỚNG DẪN Nội dung, cách thức, quy trình, phương pháp đánh giá đối với các tiêu chí trong Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, nông thông mới kiểu mẫu trên địa bàn huyện do Mặt trận Tổ quốc phụ trách​

Chuyên mục Văn bản Mặt trận huyện Cẩm Mỹ
Tài liệu đính kèm Chon HD lấy ý kiến NTM -MTH.docx

Văn bản liên quan

 
Về đầu