ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản KẾ HOẠCH Phối hợp triển khai thực hiện công tác phòng, chống HIV/AIDS; phòng, chống tệ nạn ma túy,
Số/Kí hiệu 06/KH-MTTQ-BTT
Ngày ban hành 10/04/2019
Người kí
Trích yếu

KẾ HOẠCH Phối hợp triển khai thực hiện công tác phòng, chống HIV/AIDS; phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm trên địa bàn huyện Cẩm Mỹ năm 2019​

Chuyên mục Văn bản Mặt trận huyện Cẩm Mỹ
Tài liệu đính kèm Chon KH PC MA TUY, MAI DAM HIV 2019.doc

Văn bản liên quan

 
Về đầu