ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản V/v đề nghị hỗ trợ cán bộ tham gia hội thị “Cán bộ Mặt trận cơ sở giỏi” năm 2019
Số/Kí hiệu 15/CV-MT
Ngày ban hành 06/05/2019
Người kí
Trích yếu

V/v đề nghị hỗ trợ cán bộtham gia hội thị “Cán bộ Mặt trận cơ sở giỏi” năm 2019

Chuyên mục Văn bản Mặt trận huyện Cẩm Mỹ
Tài liệu đính kèm Chon VV DE NGHI TTVH HO TRO CAN BO THAM GIA HOI THI.doc

Văn bản liên quan

 
Về đầu