ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản KH Biểu dương, khen thưởng tại Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai lần thứ IX, 2019-2024
Số/Kí hiệu 312/KH-MTTQ-BTT
Ngày ban hành 20/03/2019
Người kí Huỳnh Văn Tới
Trích yếu

​Kế hoạch Biểu dương, khen thưởng tại Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024​

Chuyên mục Văn bản về Công Tác Đại Hội MTTQ Việt Nam Các Cấp, nhiệm kỳ 2019-2024
Tài liệu đính kèm Chon 148-KH Khenthuong Daihoi IX.doc
Chon 160-BM Danhsach Khenthuong Daihoi.doc
Chon 159-BM BC Khenthuong Daihoi.doc

Văn bản liên quan

 
Về đầu