ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản KH Biên soạn, xuất bản sách ảnh “Đồng Nai đại đoàn kết 2014 - 2019”
Số/Kí hiệu 306/KH-MTTQ-BTT
Ngày ban hành 20/02/2019
Người kí Huỳnh Văn Tới
Trích yếu

KẾ HOẠCH

Biên soạn, xuất bản sách ảnh “Đồng Nai đại đoàn kết 2014 - 2019”

Chuyên mục Văn bản về Công Tác Đại Hội MTTQ Việt Nam Các Cấp, nhiệm kỳ 2019-2024
Tài liệu đính kèm Chon 98.KH SACH ANH.doc

Văn bản liên quan

 
Về đầu