ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản Về việc góp ý Dự thảo I Điều lệ MTTQ Việt Nam (sửa đổi, bổ sung)
Số/Kí hiệu 2790/MTT-TCTG
Ngày ban hành 27/11/2018
Người kí Nguyễn Văn Dũng
Trích yếu

​Về việc góp ý Dự thảo I Điều lệ  MTTQ Việt Nam (sửa đổi, bổ sung)​

Chuyên mục Văn bản về Công Tác Đại Hội MTTQ Việt Nam Các Cấp, nhiệm kỳ 2019-2024
Tài liệu đính kèm Chon 427-Goiy Noidung Gopy Dieu le MTTQVN.doc
Chon 426-CV Gopy suadoi Dieule MTTQVN.doc
Chon 428-Phieulayykien Dieule MTTQVN.doc

Văn bản liên quan

 
Về đầu