ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản HD xây dựng Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp tỉnh Đồng Nai (2019-2024)
Số/Kí hiệu 108/HD-MTT
Ngày ban hành 15/08/2018
Người kí Huỳnh Văn Tới
Trích yếu

Hướng dẫn xây dựng Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp tỉnh Đồng Nai, nhiệm kỳ 2019-2024

Chuyên mục Văn bản về Công Tác Đại Hội MTTQ Việt Nam Các Cấp, nhiệm kỳ 2019-2024
Tài liệu đính kèm Chon MẪU SỐ LIỆU.xlsx
Chon 7. HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG BÁO CÁO CHÍNH TRỊ ĐẠI HỘI(N).doc

Văn bản liên quan

 
Về đầu