ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản TT Hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện Phong trào “Đoàn kết sáng tạo”​
Số/Kí hiệu 32 /TT-MTTW-BTT
Ngày ban hành 16/04/2018
Người kí Hầu A Lềnh
Trích yếu

THÔNG TRI

Hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện Phong trào “Đoàn kết sáng tạo”​

Chuyên mục Văn bản Mặt trận Trung ương
Tài liệu đính kèm Chon 27.Thong tri HD Ptrao DKST.doc
Chon 26.De an Doan Ket Sang tao.doc

Văn bản liên quan

 
Về đầu