ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản HD Công tác đối ngoại nhân dân và công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài năm 2018
Số/Kí hiệu 106/HD-MTTW-BTT
Ngày ban hành 21/02/2018
Người kí Trương Thị Ngọc Ánh
Trích yếu

​HD Công tác đối ngoại nhân dân và công tác đối với người Việt Nam  ở nước ngoài năm 2018​

Chuyên mục Văn bản Mặt trận Trung ương
Tài liệu đính kèm Chon 20.Huong dan cong tac DN-KB 2018.doc

Văn bản liên quan

 
Về đầu