ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản Quyết định thành lập Tiểu ban Nhân sự Đại hội MTTQVN tỉnh khóa IX (nhiệm kỳ 2019 - 2024)
Số/Kí hiệu 340/QĐ-MTT
Ngày ban hành 12/04/2018
Người kí Huỳnh Văn Tới
Trích yếu

​.

Chuyên mục Văn bản về Công Tác Đại Hội MTTQ Việt Nam Các Cấp, nhiệm kỳ 2019-2024
Tài liệu đính kèm Chon 3. QĐ nhân sự ĐH.doc

Văn bản liên quan

 
Về đầu