ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản ​NQ quyết Hội nghị lần thứ tám Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam (khóa VIII)​
Số/Kí hiệu 23/NQ-MTTW
Ngày ban hành 06/01/2018
Người kí Trần Thanh Mẫn
Trích yếu

Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam (khóa VIII)​

Chuyên mục Văn bản về Công Tác Đại Hội MTTQ Việt Nam Các Cấp, nhiệm kỳ 2019-2024
Tài liệu đính kèm Chon 23-NQMTTW .pdf

Văn bản liên quan

 
Về đầu