ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản Hướng dẫn công tác tôn giáo năm 2018
Số/Kí hiệu 99/HD-MTTW-BTT
Ngày ban hành 26/01/2018
Người kí Ngô Sách Thực
Trích yếu

​Hướng dẫn công tác tôn giáo năm 2018​

Chuyên mục Văn bản Mặt trận Trung ương
Tài liệu đính kèm Chon 10.HDTG 2018.doc

Văn bản liên quan

 
Về đầu