ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản NQ Ban hành Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lp
Số/Kí hiệu 24/NQ-MTTW-UB
Ngày ban hành 22/01/2018
Người kí Trần Thanh Mẫn
Trích yếu

Nghị Quyết

Ban hành Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí giai đoạn 2018 – 2020

Chuyên mục Văn bản Mặt trận Trung ương
Tài liệu đính kèm Chon 9.1.Chuong trinh hanh dong PCTNLP.doc
Chon 9.Nghi quyet banh hanh PCTNLP.doc

Văn bản liên quan

 
Về đầu