ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản ​Kế hoạch và biểu mẫu tuyên truyền, phổ biến pháp luật; hòa giải ở cơ sở;
Số/Kí hiệu 480 /KH- MTTW- BTT
Ngày ban hành 22/01/2018
Người kí Ngô Sách Thực
Trích yếu
Chuyên mục Văn bản Mặt trận Trung ương
Tài liệu đính kèm Chon 8.1.Bieu tong hop so lieu hoa giai.doc
Chon 8.2.Bieu mau cong tac tuyen truyen.doc
Chon 8.KH TTPBPL2018.doc

Văn bản liên quan

 
Về đầu