ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản Thông tư số 121/2017/TT-BTC ngày 15/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
Số/Kí hiệu 121/2017/TT-BTC
Ngày ban hành 15/11/2017
Người kí Trần Xuân Hà
Trích yếu


Thông tư số 121/2017/TT-BTC ngày 15/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.​
Chuyên mục Luật, Pháp lệnh
Tài liệu đính kèm Chon 121-BTC 15-11-2017.doc

Văn bản liên quan

 
Về đầu