ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản Hướng dẫn thực hiện kiện toàn các chức danh trong Ban Thường trực UBMTTQVN cấp tỉnh, cấp huyện và cấ
Số/Kí hiệu 95/HD-MTTW-BTT
Ngày ban hành 30/11/2017
Người kí Bùi Thị Thanh
Trích yếu

​Hướng dẫn thực hiện kiện toàn các chức danh trong Ban Thường trực UBMTTQVN cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã​

Chuyên mục Văn bản Mặt trận Trung ương
Tài liệu đính kèm Chon 95 HD-MTTW-BTT.pdf

Văn bản liên quan

 
Về đầu